Spændende bøger om Møn

Uddrag af bogreolHer er en liste over litteratur der i større eller mindre grad indeholder oplysninger om mønske trafikforhold - eller Møn i al almindelighed:

Andels-grovvarehandelen i Sydsjælland og på Møn 1900-1985 ; Svend B. Karlsen, Vordingborg 1999

Betænkning afgivet af privatbanekommisionen af 1954 ; Ministeriet for ofentlige arbejder, København 1956

Broen til Møn – Dronning Alexandrines Bro 1943-30. maj-1993 ; Torben Holm, vejmuseet, Bogø, 1993

Dansk Flinteindustri ; Gunnar Solvang, Køge Museum, Køge 2006

Dansk Godstrafik med Auto ; Nic. Hurup, København 1937

Dansk Person- og rutebiltrafik ; Nic. Hurup, København 1936

De sidste år med Møns Omnibusser ; Jens Birch og Ole Gold, Taastrup 2003 Se mere om bogen her

Det var Borre dejligt… En fortælling om dagliglivet i Borre i 1950erne ; Solvejg Brix-Hansen- Stege 2010

Dronning Alexandrines Bro og Bogø-forbindelsen ; Præstø Amtsraad, Næstved 1943

En glemt roebane ; Artikel af Birger Wilcke i "Jernbanen" (Dansk Jernbane-Klubs medlemsblad). December 1967

En historie om Landsled og familien Christiansen ; Ove Christiansen, Taastrup 2008 Se mere om bogen her

Forsøgsstationen på Lindholm. Et isoleret tilfælde ; Finn Jørgensen, Stege 2012

Fotominder fra Møn & omegn ; Møns Boghandel og Møns Museum, Stege 2003

Fra det nu forsvundne Møn ; Stig Nøhr og Edith Marie Rosenheimer, Stege 1999

Historien set fra en maskinforretning ; Ove Christiansen, Norderstedt 2011

Hundrede år med Møn ; Møn Bibliotek, Stege, 2006

Hundrede år på havene, 1866-DFDS-1966 ; Det forenede Dampskibsselskab, København 1966

Kalvehavebanen 1897-1947 ; R. Bruun, Vordingborg 1947

Kalvehavebanen 1897-1959 ; Ib V. Andersen, København 1967

Kosters historie i 1800-tallet ; Jens Christoffersen, reprint Stege 2011

Kosters historie år 1900 til 2000 ; Aage Jensen, Stege 2011

Melodien der blev væk og tiden op til ; Bjarne Pilegaard, Vordingborg 2013

Min barndoms landsby. Et tidsbillede fra Borre ; Finn Jørgensen, Stege 2013

Mine mange mønske minder ; Martha Lichtenberg Madsen, Stege 1953

Møn i gamle postkort ; Møns Museum/Europæisk Bibliotek, Stege 1997

Møn Kulturarvsatlas ; Kulturarvsstyrelsen og Møn Kommune, København 2006

Møns Dampskibsselskab ; Jens Birch og Ole Gold, Ishøj 2014 Se mere om bogen her

Møns kommunale Automobilselskab ; Jens Birch og Ole Gold Se mere om bogen her

Møns Omnibusser 1953-1993 ; Jens Birch og Ole Gold, Stege 1993 Se mere om bogen her

Officielle Meddelelser, diverse udgaver ; Post- og Telegrafvæsenet, København

Og det var Råby...Fortællinger fra en landsby på Østmøn ; Niels E. Holm:, Ishøj 2011 Se mere om bogen her

Post i 100 år ; Inge Christensen. Udgivet af Stege postkontor i anledning af 100-året for åbningen af postekspeditionerne i Borre og Askeby, Stege 1986

Præstø Amtsråd, diverse referater fra amtsrådsmøder ; Præstø Amt

Roebanerne ; Tom Lauritsen og John Poulsen, Roskilde 1987.

Roer på skinner ; Morten Flindt Larsen m.fl., København 2008

Smedjer på Møn ; Lokalhistorisk Forening Møn, Stege 2018

Stegebilleder ; Museerne.dk, Vordingborg 2009

Stege 1500 – 1950 ; Poul Tuxen, Odense 1987

Stege inden for volden ; Miljøministeriet, København 1981

Stege Sukkerfabriks historie - og erindringer ; Lokalhistorisk Forening Møn, Stege 2022

Storstrøms Trafikselskab 1979 - 2004 ; Jens Birch og Ole Gold, Taastrup 2004

Trafikken til Møn (Kalvehavebanen og andre trafikforbindelser til Møn) ; Jens Bruun-Petersen og Birger Wilcke, Roskilde 1991

Øvrighed og godtfolk - Beretninger fra det gamle Møn ; Kirsten Lütchen-Lehn, Stege 2011

 

 

Søg efter noget ...

Nyhedsmail

Hvis du er interesseret i nyheder fra os kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at udfylde felterne herunder.
Vi sender nyheder ud nogle gange om året eller når der er nye bøger på vej. 

Seneste udgivelser

Banernes  biler
298 DKK + porto
Se mere her
Forside Lavt gulv høj serviceLavt gulv - høj service - historien om Preben Louw Pedersen
195 DKK + porto
Se mere herRutebildrift i fire generationer -
Strandgaards Rutebiler i 100 år
295 DKK + porto

Se mere herForside Møns kommunale AutomobilselskabMøns kommunale Automobilselskab - og tiden før
175 DKK + porto
Se mere herForside Skibe fra Nordatlanten og Østersøen lille

Skibe fra Nordatlanten og Østersøen
145 DKK + porto
Se mere her

Thrane.nu