Kalvehave-Koster-overfarten

Kve Koster sejlplan 1907Overfarten Kalvehave-Koster har fra gammel tid været den naturligste vej til Møn, hvis man kom over land fra Sjællandssiden.

Oprindelsen fortaber sig i det uvisse, men Koster Færgegård nævnes første gang i 1769. Til Koster Færgegård hørte det såkaldte færgeprivilegium, en slags koncession til at drive færgeri med tilhørende pligt til at stille vogne og slæder til rådighed når is hindrede overfart.

Tilsvarende privilegium fandtes på Sjælland, hvor det hørte til Oremandsgård.

Privilegierne blev i begyndelsen af 1890’erne solgt til Præstø Amt. Ved amtets overtagelse blev færgeriet moderniseret med indsættelse af dampfærgen ”Ulfsund”. Samtidig blev der bygget anlægsbroer i Koster og Kalvehave. I forbindelse med anlægget af Kalvehavebanen blev broen i 1897 udvidet, så toget kunne køre ud på molen og derved få bedre forbindelse til færgen til Koster og til dampskibet til Stege. Anlægsbroerne blev betalt af staten. Det blev aftalt mellem Postvæsenet og Præstø Amt, hvordan driften skulle udføres. Amtet fik ejendomsretten til "Ulfsund" og pligten til at drive overfarten, mens Postvæsenet beholdt ejendomsretten til broer og vejanlæg. Først i 1925 blev ejendomsretten til de faste anlæg overdraget Præstø Amt.

Senere blev dampfærgen afløst af motorfærger. Den første motorfærge var færgen ”Møn” fra 1923. Andre færger kom til og sejlede på overfarten til Dronning Alexandrines Bro blev bygget i 1943.

På overfarten har i årene mellem 1893 og 1943 sejlet disse færger:

H/F Ulfsund (solgt til ophug 1928)
S/S Koster (reserve for Ulfsund - solgt 1923)
M/F Møn (solgt til Landbrugsministeriet 1938)
M/F Koster (overført til Bogø-Stubbekøbing-overfarten 1943)
M/F Gudrun (overført til Bogø-Stubbekøbing-overfarten 1943)

Færgen Møn eksisterer fremdeles og sejler med passagerer om sommeren. Se mere på færgens hjemmeside.

  Hjulfærgen Ulfsund - fra postkort afsendt i 1922.

Færgen Møn tegning 1923Færgen Møn - tegning fra 1923.

.

 

 

 

 

Færgen Møn Kalvehave 1999Færgen Møn fotograferet en af de sidste dage hvor den sejlede mellem Kalvehave og Lindholm. Kalvehave 1999. Foto Ole Gold

 

 

 

 

 

 

 

Færgen Møn cafe Stege 2003I nogle år var der cafe om bord på færgen Møn. Stege 2003. Foto Ole Gold

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgen Møn Kalvehave 2011Færgen Møn ved Kalvehave 2011. Foto Ole Gold

Søg efter noget ...

Nyhedsmail

Hvis du er interesseret i nyheder fra os kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at udfylde felterne herunder.
Vi sender nyheder ud nogle gange om året eller når der er nye bøger på vej. 

Seneste udgivelser

Busstoppesteder i Danmark
298 DKK + porto
Se mere herBanernes biler
298 DKK + porto
Se mere her

Forside Lavt gulv høj serviceLavt gulv - høj service - historien om Preben Louw Pedersen
195 DKK + porto
Se mere herRutebildrift i fire generationer -
Strandgaards Rutebiler i 100 år
295 DKK + porto

Se mere herForside Møns kommunale AutomobilselskabMøns kommunale Automobilselskab - og tiden før
175 DKK + porto
Se mere he

Thrane.nu