Møns kommunale Automobilselskab

Baggrunden for oprettelsen af Møns kommunale Automobilselskab var dels de strandede planer om oprettelse af jernbaner på Møn, og dels bilernes stigende udbredelse.

I september 1919 indkaldte et udvalg til møde i Stege. Alle kommuner på Møn var indbudte og man blev enige om at arbejde videre med planerne om oprettelse af et rutebilselskab.

Arbejdet endte med at der blev oprettet et kommunalt rutebilselskab, i øvrigt det første i landet. På den tid var det et særsyn at kommunerne engagerede sig i rutebiltrafik.

I juli 1920 startede Møns kommunale Automobilselskab driften med fire rutebiler. Senere anskaffede man yderligere en rutebil. Vi kender ikke farven på rutebilerne, men i samtidige aviser omtales de som blå.

Selskabet oprettede to hovedruter, en til Østmøn og en til Vestmøn. Disse ruter blev trafikeret dagligt, og sørgede også for postbefordringen. Herudover blev etableret et antal sideruter over hele øen. Sideruterne blev kørt på bestemte ugedage.

I starten gik det strygende, men ret hurtigt kom selskabet ud i økonomiske vanskeligheder, hovedsageligt på grund af store reparationsudgifter. Vejenes (og specielt bivejenes) tilstand lod meget tilbage at ønske, og det forårsagede et stort slid på rutebilerne.

På en ekstraordinær generalforsamling i 1923 blev det besluttet at selskabet skulle træde i likvidation, så snart man kunne afhænde selskabets aktiver tilfredsstillende. Der indkom flere tilbud og det endte med at man pr 1. august 1923 solgte til et selskab ved navn I/S Møens Omnibusser repræsenteret af løjtnant P.A. Møller.

Se mere om I/S Møens Omnibusser her. 

Forside Møns kommunale AutomobilselskabHvis du vil vide mere om Møns kommunale Automobilselskab så er bogen "Møns kommunale Automobilselskab - og tiden før" måske noget for dig. Se mere om bogen her.

 

 


MKA - Ford - 1922 - fra bogFord-rutebil. Stege 1922. (Foto fra Nic. Hurup: Dansk Person- og rutebiltrafik)

Søg efter noget ...

Nyhedsmail

Hvis du er interesseret i nyheder fra os kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at udfylde felterne herunder.
Vi sender nyheder ud nogle gange om året eller når der er nye bøger på vej. 

Seneste udgivelser

Banernes  biler
298 DKK + porto
Se mere her
Forside Lavt gulv høj serviceLavt gulv - høj service - historien om Preben Louw Pedersen
195 DKK + porto
Se mere herRutebildrift i fire generationer -
Strandgaards Rutebiler i 100 år
295 DKK + porto

Se mere herForside Møns kommunale AutomobilselskabMøns kommunale Automobilselskab - og tiden før
175 DKK + porto
Se mere herForside Skibe fra Nordatlanten og Østersøen lille

Skibe fra Nordatlanten og Østersøen
145 DKK + porto
Se mere her

Thrane.nu