J-bog-logo-lille

 

Bøger om trafikhistorie, busser, lastbiler og lidt til...

Møns kommunale Automobilselskab

Baggrunden for oprettelsen af Møns kommunale Automobilselskab var dels de strandede planer om oprettelse af jernbaner på Møn, og dels bilernes stigende udbredelse.

I september 1919 indkaldte et udvalg til møde i Stege. Alle kommuner på Møn var indbudte og man blev enige om at arbejde videre med planerne om oprettelse af et rutebilselskab.

Arbejdet endte med at der blev oprettet et kommunalt rutebilselskab, i øvrigt det første i landet. På den tid var det et særsyn at kommunerne engagerede sig i rutebiltrafik.

I juli 1920 startede Møns kommunale Automobilselskab driften med fire rutebiler. Senere anskaffede man yderligere en rutebil. Vi kender ikke farven på rutebilerne, men i samtidige aviser omtales de som blå.

Selskabet oprettede to hovedruter, en til Østmøn og en til Vestmøn. Disse ruter blev trafikeret dagligt, og sørgede også for postbefordringen. Herudover blev etableret et antal sideruter over hele øen. Sideruterne blev kørt på bestemte ugedage.

I starten gik det strygende, men ret hurtigt kom selskabet ud i økonomiske vanskeligheder, hovedsageligt på grund af store reparationsudgifter. Vejenes (og specielt bivejenes) tilstand lod meget tilbage at ønske, og det forårsagede et stort slid på rutebilerne.

På en ekstraordinær generalforsamling i 1923 blev det besluttet at selskabet skulle træde i likvidation, så snart man kunne afhænde selskabets aktiver tilfredsstillende. Der indkom flere tilbud og det endte med at man pr 1. august 1923 solgte til et selskab ved navn I/S Møens Omnibusser repræsenteret af løjtnant P.A. Møller.

Se mere om I/S Møens Omnibusser her.
MKA - Ford - 1922 - fra bogFord-rutebil. Stege 1922. (Foto fra Nic. Hurup: Dansk Person- og rutebiltrafik)

Seneste udgivelser

Forside Skibe fra Nordatlanten og Østersøen lilleSkibe fra Nordatlanten og Østersøen
145 DKK + porto
Se mere her

 

Forside Rønne havnRønne havn - øjebliksbilleder fra 1960'erne
185 DKK + porto
Se mere her

Forside DSB rutebilerDSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus
395 DKK + porto
Se mere her


 

Forside Busserne fra Sorø lavBusserne fra Sorø
295 DKK + porto
Se mere her

 

 

Forside Grænseløs buskørsel SecherGrænseløs buskørsel
295 DKK + porto
Se mere her